Genel Eğitim Programı

Hikaye anlatma ve tamamlama etkinlikleri, Şarkı, şiir, tekerleme ve bilmece etkinlikleri ile kelime dağarcığını geliştirme, Kendini düzgün ifade edebilme, Soru- cevap ve açık uçlu sorular ile beyin fırtınası yapabilme, Ritm çalışmaları ile dikkat koordinasyon sağlama, Ev çalışmaları ile sorumluluk becerisini geliştirme, Araştırma ve proje çalışmaları ile genel kültür ve ifade becerisi geliştirme
Amacımız öğrencilerimizin kendi konuştukları anadili dışında başka bir yabancı dilin varlığını fark ettirme ve İngilizce öğrenmeleri için gerekli ilgiyi uyandırmaktır. İngilizce; kelime, kavram, günlük hayatta sık kullanılan basit cümleler, oyunlar, şarkılar ve değişik faaliyetlerle desteklenerek, yaparak, yaşayarak kavratılmaktadır. Haftanın her günü yabancı dil eğitimi okulumuzda Türk ve Yabancı eğitmenler eşliğinde verilmektedir.
Okul öncesi eğitimde bilgisayar kullanmayı desteklemenin en büyük önemi, çocuğun gelecek yaşamında çok büyük yeri olacak bir ortamla erken yaşlarda tanışabilmesi, ona hakim olabilmesi ve rahatça kullanabilmesi gerçeğinde yatmaktadır. Bu dönem yaş grubu henüz okuma-yazma bilmediğinden bilgisayarı kullanabilmesi için anlayabileceği bazı eğitim yazılımları kullanılır.
3-6 yaş grubu çocuklarda seramik eğitiminin kişiliğe, sosyalleşmeye ve üretkenliğine yönelik yararları vardır. Kendine güven duymasını sağlar, Sabırlı olmayı aşılar, Kavga kızgınlık gibi dürtülerini ,öfke ve kin gibi duygularını seramik ana malzemesi olan kil ile yok eder, Kendini ve işini anlatabilme becerisini arttırır, Gözlem ve dikkat etme becerilerini geliştirir, Bağımsız düşünebilme ve korkudan uzak özgür hareket edebilme becerilerini geliştirir, Soyut ve somut ilişkisini kurar, Şekillendirme ve gözlem yapabilme yetilerini geliştirir, Gelecekle ilişki kurar, Yardımlaşma ve paylaşmayı öğrenir, Eleştiri yapabilme ve kabul edebilmeyi öğrenir.
Kalemi doğru kullanma, El- göz koordinasyonu geliştirme, İnce motor gelişimini destekleme, Dikkat süresini uzatma, Ses çalışmaları, Dikkat süresini ve ders motivasyonunu sağlama
Erken çocukluk döneminde hareket gelişimi çok yönlü olarak desteklenmelidir. Her çocuğun hareket etme ihtiyacı vardır. Ancak çocukların bu ihtiyaçları planlı ve anlamlı etkinlikler ile desteklenmelidir. Haftada 1 ders saati denge ve hareket gelişimi çalışmaları öğrencilerimize Beden Eğitimi öğretmenimiz tarafından yaptırılır.
Matematiksel düşünme becerilerini geliştirici kavram oyunları, Sayıları tanıma- yazma çalışmaları, Basit toplama ve sonraki dönemde eksiltme çalışmaları
Sorun çözme becerisi, Muhakeme yeteneğini geliştirme, Sorunları algılayabilme ve tanımlayabilme, Çevre- doğa sevgisi ve bilinci geliştirme, Farkındalık gelişimi, Etkin öğrenme (Yaparak ve yaşayarak öğrenme )

3-4 Yaş Grubu

Bu yaş grubu artık okul nosyonuna sahip, ilgi ve beceri alanlarının seçilmeye başlandığı bir yaş aralığındadır. Bu yaş grubundaki hedefimiz iletişim becerilerinin güçlenmesi( kelime hazinesinin zenginleşmesi) , sosyalleşmesi, öz bakım becerileri alanında kendini geliştirmesi. Bunun yanı sıra kavram ve matematik çalışmaları da programda yer alır. Öğrencilerin öğrenme sürecine etkin olarak katılmalarını sağlamak amacıyla belirli bir günlük rutin uygulanmaktadır. Günlük rutin çocuklarımızın eğitsel ve fiziksel ihtiyaçlarına göre planlanmıştır. Eğitim programının temelini Oyun oluşturur. Organize ve Serbest oyunlarla kendini ifade etmeyi, keşfetmeyi, hayal güçlerini geliştirmeyi, becerilerini uygulamayı öğrenirler.

Eğitimimiz Neden Önemli ?

Uyguladığımız eğitim programı ile öğrencilerimizin görsel- işitsel algı dikkat- bellek çalışmaları , temel kavramları kazandırma, ince motor yetkinlikleri ve bilişsel alanın yanı sıra problem çözme, karar verme, sorumluluk alma vb. sosyal ve duygusal alanlara yönelik etkinlikler ile de desteklenirler. Böylece öğrencilerimiz ders dinleme, kitap kullanma, zamanı iyi kullanma ve programlı olma, ödev sorumluluğu, öğretmen- öğrenci – akran ilişkilerini düzenleme, kendine ait sorumlulukları almak gibi alışkanlıkları kazanmış olurlar.

TÜZDER Proje Ortaklığı

Dünyanın önde gelen üniversitelerinde akademisyenler tarafından geliştirilmiş ödüllü onlarca Zeka ve Akıl oyunu, bu alanda yeterliliğe sahip Uzman Eğitimciler tarafından uygulanır. Atölye çalışmasıyla öğrencilerde derslerinde ve sınavlarında başarılı olabilmeleri için çok önemli gördüğümüz özel gelişim alanları aşağıda sıralanmıştır.

TÜZDER Atölye Çalışmaları

 • Mantık Yürütme
 • Taktik Geliştirme
 • Dikkat toplama ve Konsantrasyon
 • Kısa ve uzun vadeli strateji üretme
 • Hafıza tutma
 • Tahmin
 • Hızlı düşünme
 • Soyut düşünce
 • Savunma
 • Sistemli ve doğaçlama gelişen sorunlara karşı çözüm üretme
 • Karar verme gibi pek çok becerinin gelişmesi hedeflenmektedir

Organik Bahçemiz


Okul bahçemizdeki, organik tarım bahçemiz ile okulumuz öğrencilerinin apartmanlara sıkışan hayatımızda meyve ve sebzelerin pazar-market tezgahlarında değil, doğal yetişme ortamlarında, ilk halinden soframıza gelinceye kadarki tüm aşamalarını görme gözlemleme fırsatı vererek, en önemlisi bundan zevk alarak öğrenmelerini amaçlıyoruz. Bu yaz bahçemizde; domates, salatalık, biber, dolmalık biber, patlıcan, nane, maydanoz ve çilek yetiştiriyoruz. Ayrıca okulumuz bahçesinde elma, üzüm, armut, incir, vişne, erik, dut, kayısı ve zeytin ağaçları bulunmaktadır.

Rehberlik


Rehberlik servisimizde, çocuklarımızın bilişsel, sosyal, duygusal ve akademik alanındaki gelişmelerin takibi yapılmaktadır. Rehberlik servisimizin amacı sorunu ortaya çıkmadan fark edebilmek ve anne, baba, öğretmen işbirliğiyle olası problemlere yönelik çözümler geliştirebilmektir. Velilerimize sağladığımız aile danışmanlığı hizmetinin yanında, çocuklarımızda özgüven geliştirme, duygularını fark edebilme olumsuz duygularını kontrol edebilme ve kendisini doğru ifade edebilme becerilerini ve bu noktadaki farkındalıklarını kazandırmaya yönelik çalışmalarda yapmaktayız.