EĞİTİM SİSTEMİMİZ


MİSYONUMUZ;

Dinleme, anlama, karşılıklı konuşma ve tartışma konularında bilgili. Sözlü Anlatım, okuma farkındalığı ve ses eğitimi alanlarında özgüvenli. Sorgulamaya dayalı, bireysel farklılıkların göz önünde bulundurulduğu ve geriye dönük bilgilerin canlandırıldığı eğitim sistemimizle; anadiline hâkim, betimleme becerisine sahip, hayal kurabilip aktarabilen, ilgi alanlarına yönelik çalışmalar yapabilen, saygı gösteren örf adet ve geleneklerimize sahip çıkabilen, küçük yetişkinler eğitmektir.VİZYONUMUZ;

 • Çift Ana Dil ile iletişim
 • Kişisel ve Sosyal Kalkınma
 • Değerler Eğitimi
 • İleri Matematik ve Fen Eğitimi
 • Doğa Bilimleri
 • Güzel Sanatlar ve Hobi Çalışmaları
 • Konsantrasyon/ Organizasyon
 • Gözlem
 • Görsel Okuma Becerisi
 • Üretici sanat becerileri
 • Doğal düzeni anlayış
 • Problem çözme
 • Beden Hareket ve Sağlık Eğitimi alanlarında doğal ve kültürel ortamlar aracılığı ile şeffaf, geri bildirimlere dayalı, istekler doğrultusunda gelişmeye açık emsal teşkil eden bir okul öncesi eğitim kurumu olmaktır.


“MİNİK ACADEMY OLARAK KENDİNE ÖZGÜ EĞİTİM SİSTEMİMİZ HAKKINDA BİLGİ ALMAYA NE DERSİNİZ ?
MİNİK ACADEMY KOLEJİNDE MONTESSORİ’li Günler başlıyor;

 • Özümleyici akıl (absorbent mind) , hazırlanmış çevre (prepared environment) ,otomatik eğitim (autoeducation) ,özgürlük (freedom) ,duyarlılık dönemleri (sensitive periods) felsefesi ile; tabiatın bir disiplin ve düzen içerisinde bulunduğu göz önüne alındığında insan doğasında var olan dünyayı algılamak duyulara dayalı şekilde hedeflenen eğitim programı ile, okul öncesi çocuklarının algısal yetenekleri geliştirilmeyi desteklemektedir. Montessori ile harmanlanmış eğitim programımız;
 • Öz Bakım Becerileri
 • Çevre Bakımı
 • Sosyal İlişki
 • Hareket Kontrolü ve Analizi alanlarında geleceğe hazır yetişkinler yetiştimeyi hedefler


GEMS Great Explorations in Math and Science
(Fende ve Matematikte Büyük Araştırmalar)


 • Heyecan verici etkili fen ve matematik etkinliklerini sınıflara taşıyan kaliteli ve esnek bir ders programıdır.
 • GEMS etkinliklerinin amacı, temel bilimsel kavram ve yöntemleri açıklarken hayal gücünü etkilemektir.
 • Gözetimli keşif yöntemi bireyin öğrenime doğrudan katılımını vurgular. Bu tür etkinlikler, sadece ders kitaplarının kullanıldığı yönteme oranla daha fazla güdülenme yaratmakta ve bilim adamlarının gerçekte ne yaptığının daha gerçekçi bir şekilde anlaşılmasına katkıda bulunmaktadır.
 • Daha da önemlisi, GEMS etkinlikleri öğrencilerin temel fen ve matematik kavramlarını anlamalarını ve günlük yaşamlarında gerek duydukları sorgulama alışkanlığını edinmelerini sağlamaktadır.
 • Fen ve Matematik etkinliklerinin ağırlıkta olduğu,etkin bir öğrenme süreci sunan, öğrenciye farklı düşünme tekniklerini uygulatan sistem “GEMS” kullanılarak farkındalığı yüksek öğrenciler mezun etmeye hazırız.

Okul öncesi Eğitim bölümümüz; eğitimin temellerinin küçük yaşta atıldığına dikkat çekerek, yeni sistem ve yepyeni atölyeler ile öğrencilerini bekliyor.Her yaş grubu öğrencilerimiz için özel olarak hazırlanmış içeriği ile ; hedefimiz ilköğretim sürecinin zorluklarını okul öncesi dönemde keyifli hale getirmek. Okul öncesi Eğitim döneminde kağıda kaleme, hazır olan eğitim setlerine boğulan 0-6 yaş öğrencilerimizi standart sınıflardan çıkartıp her materyalinin eğlendirici eğitici ve öğretici işlevi bulunan “ATÖLYELERİMİZDE ” ağırlıyoruz.

Görsel Okuma Becerisi

Okumanın yaşı yoktur sloganı ile yola çıktığımız bu süreçte;nitelikli ses eğitimimiz ile Türkçe Dil Etkinliklerinde öğrenciyi “dinleyici” konumundan çıkartıp , “anlatıcı” konumuna getiriyoruz….

Öğrencimizi En İyi Biz Tanırız

Öğrencilerimizin Yaş Gelişim Özelliklerine göre ihtiyaçlarını çok iyi biliyoruz, bu sebepten dolayı öğrencilerimizin temel içeriklerinde kullanacakları materyalleri kendi bünyemizde tasarlıyor ve kullanıma hazır hale getiriyoruz… En “Organik” Eğitim Programı Minik Acedemy’de..

Eğitim Sistemimiz ile Hedefimiz;
 • Bağımsız öğrenen ve eleştirel düşünen bireyler oluşturmak.
 • Öğrencilerin fen ve matematikteki öncü kavramları anlamalarını sağlamak.
 • Temel fen ve matematik becerilerinin önemini göstermek.
 • Fen ve matematiğe karşı olumlu bir tutum edinilmesini sağlamak
 • Kendi başına iş yapabilme becerisine sahip olmak

Günü Planlama;

Kararları önceden verilmiş bir ders programına öğrencilerimizi dahil etmek yerine her sabah o günkü programımızı birlikte oluşturuyoruz. Gözlem yapabilme , grafik oluşturabilme ,grafik okuyabilme, mekan ve zaman oryantasyonuna sahip öğrenciler yetiştirmenin en kolay yolu okulumuza özel planlanan Günü Planlama Tablosundan geçiyor…

Dual Language Education Program;

Minik Academy Koleji öğrencilerinin İngilizce eğitiminin alt yapısını kurarken karşılıklı etkileşim içindedir. Bu program uygulanırken İngilizce eğitimi sadece tek bir branş öğretmeninin sorumluluğundan çıkartılır ve okuldaki tüm personelin bu eğitim sürecine dahil olması sağlanır. Bunu başarmak için tüm eğitmen kadrosu kapsamlı bir eğitimden geçer . Minik Academy Koleji tüm öğretmenler ingilizce bilgisine sahiptir ve bu bilgileri öğrenciye aktarma konusunda eğitilmişlerdir.Bu sayede çocuklar İngilizceyi bir ders gibi değil hayatın doğal bir parçasıymış gibi öğrenirler. Branş öğretmeni olarak girdikleri ingilizce dersinde ise aksan ve telafuz konusunda daha başarılı olmaları hedeflenir.

Bu süreçte çocuklar yabancı dili okulda branş öğretmenimiz dışında da birçok kişi ile konuşur. Bu programın uygulandığı bir okula çocuğunu gönderen veli ise kendisine gönderilen bültenlerin bire bir çocuğuna öğretileceğinden emin olur.

Minik Academy Koleji öğrencilerinin yabancı dili severek öğrenmeleri ve iyi bir temele sahip olmasını hedefler…

Her yaş grubu öğrencilerimiz için özel olarak hazırlanmış içeriği ile ; hedefimiz ilköğretim sürecinin zorluklarını okul öncesi dönemde keyifli hale getirmektir. Okumanın yaşı yoktur sloganı ile yola çıktığımız bu süreçte;nitelikli ses eğitimimiz ile Türkçe Dil Etkinliklerinde öğrenciyi “dinleyici” konumundan çıkartıp , “anlatıcı” konumuna getirmektir.